Westernridning

Westernridning från grunden upp till tävlingsnivå. Vi erbjuder  träning och utbildning, både för dig med egen häst och för dig som vill låna våra välutbildade westernhästar. Vi håller egna utbildningar men vi bjuder även in duktiga tränare till vår anläggning för dig som vill utveckla din ridning inom en speciell gren.

Du kan också gå in och titta i fliken aktiviteter så kan du se vad vi har på gång. Du kan också boka privatlektion och läger.

Vi tävlar i westernridning upp till EM nivå och inom kogrenarna.Här kan du ladda ner en pdf om vår Westernridning » 

 

Westernridning

 

Westernridning är mycket mer än att bara rida. Det är en kultur, en filosofi och en livsstil. Westernridning bygger på en bruksridning där man tillsammans med hästen löser praktiska göromål på en ranch. Här finns det en anledning och förklaring kring alla momenten man behöver behärska med sin häst. Det ger en djupare mening och förståelse kring både ridningen och hästen. Tillsammans är vi ett team.

Westernridning ger en stor variation i träningen och passar för alla typer av hästar.  Det är en sund hästhantering och den inspirerar både häst och ryttare till samarbete. Det finns allt från lugna uppvisningsgrenar, trail där man går över en bro, öppnar en grind till snabba fartgrenar där man rider fort till förstås boskapsgrenarna. Vi gör allt här på Ursprungskällan. Våra hästar tävlar aktivt inom olika grenar och är av Amerikanska raserna Appaloosa (indianhäst), Paint och Quater.

 

Westernriding är en av de hästdicipliner som växer mest och där man också finner flest män. Här på ursprungskällan kan du boka in dig för privatlektioner eller gå någon utbildning där du kan komma med egen häst eller låna våra välutbildade hästar för att lära dig mer om westernridningens grunder. Du rider förstås i bekväma westernsadlar.

Momenten du får träna är: De olika gångarterna med den sköna joggen, mjuka övergångar, rygga rakt och i cirklar, spinn, rolebacks, slidestop, galoppombyten, trail med olika hinder, fartgrenarna polebending och barrel race. Detta i balans och harmoni med hästen. En mjuk och avslappnad häst gör det så mycket roligare och säkrare. Det ultimata är förstås att bli ett med hästen. Här kan du läsa om våra hästar »

Vi erbjuder privatlektioner, 2-dagars intensivutbildning, gruppridning 1ggr/vecka och ridläger.

Pris: 1 tim/500:-, 2 tim/800:-, halvdag 1100:-, heldag 1500:- 2-dagars 2500:-

Du kan rida i jeans och om du har något bootsliknande eller sko med lite häl.

 

Westernridning – olika discipliner

 

Showmanship at Halter
Hästen är enbart ett medel för att demonstrera uppvisarens förmåga och förberedelser. Idealuppvisningen består av en lugn, säker, prydligt klädd uppvisare, ledande en välskött häst. Hästen ska snabbt och effektivt utföra aktuellt mönster med exakthet, mjukhet och precision. Showmanship at halter är inte en exteriörbedömning av hästen och skall inte heller dömas som en sådan.

 

Reining
Reining är westernridningens dressyr, fast i turbofart. Deltagarna skall rida ett angivet mönster och kunna ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av, kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållandet av kontrollerad fart. Läs mer på Scandinavian Reined Cowhorse Association »

 

Western Riding
Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temperament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser. Premieras skall mjukhet, taktmässighet (genomföra mönstret med bibehållen takt) och hästens förmåga att byta galopp, exakt och lätt med rena byten (med bak- och framben samtidigt) mitt emellan två markeringar.

 

Trail
I denna klass bedöms hästens förmåga att ta sig över och genom olika hinder, svar på ryttarens hjälper och samarbetsförmåga. Premieras skall hästar som genomför ett hinder med stil och ett visst mått av tempo, förutsatt att försiktigheten inte offras, och hästar som kan välja en egen väg genom banan när ett hinder tillåter det men som villigt accepterar ryttarens hjälper vid svårare hinder. Hästen skall poängbestraffas för varje onödigt dröjsmål vid förflyttning mot ett hinder eller ett onormalt uppträdande på hinder.

Westernridning Ranchtrail

Ranch trail. (Tävling på High Chaparral 2013)

 

Western Pleasure
I denna klass skall hästens prestation och exteriör bedömas. Minst 20% av bedömningen baseras på skicket och exteriören. Hästarna skall visas i skritt, jog och lope på förhållandevis lång tygel eller lätt kontakt, utan märkbart motstånd. Hästarna skall ridas i båda varven, i alla tre gångarterna. Ökad jog och lope skall ridas under nedsittning. Hästarna skall rygga villigt och kunna stå stilla.

 

Western Horsemanship
I denna klass skall ryttaren i harmoni med hästen utföra ett antal rörelser på domarens befallning. Dessa skall utföras med precision och mjukhet med bibehållandet av en balanserad, funktionell och korrekt sits. Det ideala horsemanshipmönstret är mycket precist utfört med häst och ryttare i fullkomlig harmoni, med varje rörelse riden med små hjälper.

 

Versatile Horse
Denna gren, som är en kombination av klasserna Trail, Western Riding, Western Pleasure och Reining, har i första hand tillkommit för att visa hästens mångsidighet eller versatility.

 

Dummy Roping
I dummy roping skall ryttaren kasta och fånga kalven med sitt lasso. När kalven är fångad skall ryttaren kliva av hästen på valfri sida, springa fram och ta på kalven, allt medan hästen sträcker lassot. När ryttaren tar på kalven, slutar tidtagningen, men för att kastet ska vara godkänns skall repet hållas sträckt av hästen tills ryttaren kommer upp i sadeln igen.  Först när ryttaren manar hästen framåt behöver inte repet vara sträckt. Endast träff runt kalvens hals räknas som godkänt. I Sverige får vi inte använda levande kalvar utan vi använder en träkalv som oftast dras av en fyrhjulig motorcykel.

 

Dummy Stopping
I dummy stopping skall ryttaren kasta och fånga kalven med sitt lasso. Då kalven är fångad skall ryttaren göra en så kallad “dally”, med minst ett varv av lassot runt sadelhornet, och backa hästen så att lassot hålls sträckt. Tidtagningen stoppas då lassot är sträckt. Lossnar lassot innan det sträckts underkänns kastet. Endast träff runt kalvens hals räknas som godkänt. I Sverige får vi inte använda levande kalvar utan vi använder en träkalv som oftast dras av en fyrhjulig motorcykel.

 

Barrel Race
I barrel race skall ryttaren rida runt tunnor som är utsatta på banan i ett visst mönster. Tidtagningen börjar när hästens nos passerar startlinjen och stannar när hästens nos passerar linjen på tillbakavägen. Hästen tillåts att ha flygande start.

Westernridning

Pole Bending
Den startande skall starta med flygande start och tidtagningen startas och stoppas när hästens nos korsar tidslinjen. Pole bending mönstret skall ridas runt sex stolpar. Ryttaren får själv välja åt vilket håll denna vill börja från men skall upp till den stolpe som står längst bort i banan. Därefter skall ryttaren rida ner mot startlinjen och tillbaka upp mot stolpen längst bort i banan igen, i slalom åt bägge hållen. När översta stolpen rundats skall ekipaget passera tidslinjen igen.

Westernridning

Cutting
I Cutting rekommenderas att hästarna är seniorhästar, dvs har en ålder på 6 år eller äldre, samt tävlas på så kallat stångbett. Ryttaren skall under 2 1/2 minut visa hästens förmåga att skilja ut och hålla en kalv från hjorden. Tiden tas från det att ryttaren passerat tidslinjen. Ryttarna har då samma möjligheter att under den avsatta tiden skilja ut och arbeta med så många djur som anses nödvändigt. Hästen skall ges lösa tyglar så snart det utvalda djuret skiljts ut från hjorden. Ryttaren har rätt till högst fyra medhjälpare på banan.

Westernridning

Herd Work
Här gäller samma regler som i cutting med följande undantag: samtliga hästar, oavsett ålder, skall ridas på tränsbett och på två händer. Det är tillåtet att till viss del använda tygel- och skänkelhjälper. Domaren skall därför delvis bortse från de paragrafer som berör straffpoäng i detta avseende.

 

Working Cowhorse
Grenen är uppdelad i två delar. Ett reiningmönster samt en boskapsdel. Först skall reiningdelen genomföras och därefter boskapsdelen. Arbetet skall i första hand baseras på hästens förmåga att kontrollera det arbetade djuret vid varje moment. Visande av utomordentlig “kokänsla” (cowsense) och naturlig förmåga att arbeta med boskap utan att ryttaren överdrivet använder tygel- och skänkelhjälper. Maxtiden i boskapsdelen är satt till två minuter och till reiningdelen finns tre olika mönster att tillgå.

 

Team Penning
Ett lag på tre ryttare skall inom 90 sek skilja ut och driva in tre djur, märkta med samma siffra eller samma färg på halsbandet, i en fålla. Den snabbaste tiden vinner. Godkänt resultat uppnås även med endast ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst oavsett tiden.

Sorry, den här webbplatsen kör inte på Internet Explorer version 7 och nedåt. Vargod att uppgradera till en riktig säker och snabb webbläsare. Vet du inte vad en webbläsare är? läs då här: http://www.whatbrowser.org/intl/sv/